บอทเทรดคริปโตฯ ใช้งานฟรี

วางกลยุทย์ให้บอททำงาน ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ

บอทเทรดคริปโตฯ

การใช้งานบอท DCA

DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Averaging คือ การทยอยลงทุนโดยแบ่งลงทุนเป็นงวดๆ แต่ละงวดจะใช้จำนวนเงินที่เท่ากัน เมื่อลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จะทำให้ได้สินทรัพย์ในราคาต้นทุนเฉลี่ย…อ่านเพิ่มเติมการใช้งานบอท DCA

บอทเทรดคริปโตฯ

การใช้งานบอท Grid

การเทรดด้วยกลยุทธ์ grid trading เป็นการทำกำไร สร้างกระแสเงินสดจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ โดยเป็นการตั้งซื้อและขายไว้หลายๆราคา ใช้หลักการซื้อถูกขายแพง เพื่อที่จะทำกำไรได้ตลอดทุกช่วงราคา หรือโซนราคาที่เราได้กำหนดไว้ หากเทรดมือด้วยกลยุทย์นี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะมีการซื้อขายหลายครั้งต่อวัน…อ่านเพิ่มเติมการใช้งานบอท Grid

บอทเทรดคริปโตฯ

การใช้งานบอท Rebalance

Rebalance คือ การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนตามแผนการลงทุนที่ได้กำหนดสัดส่วนของสินทรัพย์ไว้ตั้งแต่ต้น ตัวอย่างการ rebalance หากเรามีเหรียญ SOMMUT ในพอร์ท 80%…อ่านเพิ่มเติมการใช้งานบอท Rebalance